Creació d’un itinerari de vianants a la carretera BV-5207 entre el nucli urbà de l’Esquirol (Carrer Major - davant El Parai) i el carrer del Pont

Informem que l’Ajuntament de l’Esquirol i la Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) han signat un conveni per a l’execució de les obres per a la creació d’un itinerari de vianants a la carretera BV-5207 entre el Carrer Major i l’accés al Carrer del Pont per la “cantera”.

La carretera BV-5207 de titularitat de la Diputació de Barcelona, a la que s'adossarà el nou itinerari, uneix l'est del municipi de l'Esquirol amb el carrer del Pont. Al tram objecte del present projecte, els vianants no hi disposen de vorals ni de bermes i per tant suposa un punt d'inseguretat elevada a la carretera. El projecte es redacta a petició de l'Ajuntament amb l'objecte de millorar la seguretat viària dels vianants que circulen pels marges de la carretera i amb la premissa d'eliminar tots els pals i cables que impacten visualment en aquell entorn. El soterrament de tot el cablejat de baixa tensió i telefonia es farà efectiu també durant l'execució de les obres. El nou camí o itinerari que farà les funcions de vorera tindrà una amplada d'1,8m i es farà amb paviment de morter acolorit d'alta resistència. El camí comptarà amb una tanca de fusta en tot el seu tram que limitarà amb els camps i a la carretera es substituirà la metàl·lica per una de mixta feta de fusta i acer.