CONVOCATÒRIA - LLOC DE TREBALL DE DINAMITZADOR/A JUVENIL

El dilluns 24 de gener de 2022 es van aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció per a la provisió d’un lloc de treball dinamitzador/a JUVENIL, en règim de personal laboral temporal, i es convoca el corresponent concurs-oposició per a la seva provisió.

Les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits per participar-hi, estaran disponibles en format PDF al peu d'aquesta pàgina i a les oficines de l’Ajuntament (C. Nou, 1 – 08511 L’Esquirol).

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que també serà publicat al Tauler d’edictes electrònic de la corporació.

Descarregar bases i requisits
Adjunt noticia: PDF icon Download edicte.pdf (319.81 KB)