CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ A TEMPS PARCIAL Llistat d'admesos/es i exclosos/es

S'ha penjat al tauler d'anuncis, d'aquesta coorporació, el llistat d'admesos/es i exclosos/es per participar en el procés de selecció d'un arquitecte/a tècnic/a. El termini per presentar al·legacions s'acaba el dia 28 de juliol de 2021

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=311873&idens=825410007

Adjunt noticia: PDF icon Download dec_alc_2021_55_aprov_llista_provisional_admesos_i_esclosos_arq_tec.pdf (210.89 KB)