Convocatòria sessió extraordinària del Ple. 05/2015

Sessió extraordinària del Ple

Es convoca sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, a celebrar el dia 9 de juny de 2015, a les 8 del vespre.

La sessió es portarà a terme a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

Ordre del dia