Convocada una plaça de dinamitzador/a de joventut

Escut Ajuntament

L'Ajuntament de l'Esquirol necessita cobrir una plaça de dinamitzador/a de joventut municipal. La contractació d'aquesta persona serà feta mitjançant un Pla Local d'Ocupació, inclòs dins el "Programa de Foment de l'Ocupació Local" de la Diputació de Barcelona. Els requisits per poder participar a la convocatòria sóna:• Estar en situació d’atur i inscrit/a a l’OTG com a demandant d’ocupació. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la UE:

• Haver complert els 18 anys
• Estar en possessió, com a mínim, del títol acadèmic de batxiller o equivalent
• Posseir el certificat de coneixements de la llengua catalana nivell C.
• No estar donat/da d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social
• Títol de monitor/a de lleure

La documentació a aportar per poder-hi participar és:

• Instància normalitzada
• Fotocòpia del DNI
• Tarja d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya
• Currículum
• Títol de batxiller o equivalent, títol de monitor de lleure i certificat nivell C de català

El termini per presentar instàncies finalitzarà el proper 20 d'abril de 2018.

Adjunt noticia: PDF icon Download oferta.pdf (147.76 KB)