CONVENI DE PRESTACIÓ SUBSIDIÀRIA TRANSITÒRIA DELS SERVEIS DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’ESQUIROL DURANT LA BAIXA PER INCAPACITAT LABORAL DEL SECRETARI-INTERVENTOR LLUIS XANDRI

El lloc de treball de Secretari-Interventor de l’Ajuntament de l’Esquirol està vacant a causa de la baixa per incapacitat laboral del secretari-interventor Lluis Xandri. L’Ajuntament va demanar al Consell Comarcal d’Osona la prestació subsidiària transitòria dels serveis de secretari-intervenció municipal per cobrir l’absència. L’únic efectiu que compta hodiern el Servei d’Assistència Local del Consell Comarcal és el funcionari d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional de la Subescala de Secretaria de 1a Categoria Miquel Colom i Canal.

Mitjançant la subscripció d’un conveni entre ambdues entitats, el passat 27 de maig  el Consell Comarcal va concedir aquesta assistència temporal que serà exercida per Miquel Colom.

En Miquel Colom va prendre possessió del càrrec a l’Ajuntament el passat divendres dia 31 de maig de 2024.