Conveni per al manteniment del camí de Cabrera.

Conveni històric de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Esquirol (Osona) i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas (La Garrotxa) per al manteniment del camí de Cabrera.

A la sala de Plens de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, l'Ajuntament de l'Esquirol, representats pel seu alcalde, Àlex Montanyà Rifà i el regidor de camins, Ventura Bagaria, i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, representats pel seu alcalde, Lluís Amat Batalla, i el regidor Josep Calm, han signat el conveni de col·laboració entre els dos municipis per al manteniment del camí de Cabrera, d'una vigència de quatre anys, amb possibilitat de prorrogar-lo cinc anys addicionals més. Un acord històric entre els dos municipis de dues diputacions diferents, no tant pel volum d'obligacions i deures que se'n deriven sinó perquè resol la responsabilitat i les discussions eternes sobre el manteniment d'un dels camins que porten cap als paratges entre la Vall d'en Bas i la Serra de Cabrera.

El camí de Cabrera té una distància total de 2,800 km, que van des del límit municipal, a sota el Coll de la Freixeneda fins a l'aparcament del Santuari de Cabrera situat al Coll del Bram. La seva titularitat és íntegrament de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. No obstant això, aquest camí és el principal accés rodat al Santuari de Cabrera, un dels llocs més emblemàtics del municipi de l'Esquirol i de tot el Cabrerès i el Collsacabra, i que acull un gran nombre d'excursionistes i constitueix un dels principals atractius paisatgístics de la zona inclòs dins l'Espai d'Interès Natural del Collsacabra (EIN). Des del Santuari de Cabrera i el Pla d'Aiats s'albiren els Pirineus, la zona volcànica de la Garrotxa, el massís de les Gabarres, el Cap de Creus, la Plana de Vic, el massís del Montseny, la Serra del Cadí, el Pedraforca i fins i tot amb dies molt clars Montserrat. Un espectacular mirador de la comarca d'Osona on també es troba el restaurant de la rectoria i les restes del Castell de Cabrera.
A causa de la dificultat d'accés per part de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas a zones de titularitat pròpia, i per l'interès que té aquest camí per a l'Ajuntament de l'Esquirol, ambdues entitats creuen convenient establir un mecanisme de col·laboració per al manteniment de la via i els camins que en deriven.

 

Fotografia: Carme Molist

Segons el règim jurídic del sector públic, s'estableix que els ajuntaments poden subscriure aquests tipus de convenis que tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat. D'acord amb els principis d'eficiència i eficàcia i de col·laboració i cooperació interadministratives ambdues alcaldies, de comú acord, han formalitzat aquest conveni a la Vall d'en Bas, que es regirà pels següents compromisos i obligacions:

  • Les obligacions de l'Ajuntament de l'Esquirol sobre el camí de Cabrera són desbrossar els vorals i netejar els embornals i passos canadencs, anivellar i compactar els trams del camí afectats per les inclemències meteorològiques (pluja, vent, neu...), treure la neu del camí per facilitar els accessos a les masies properes i a l'aparcament del Santuari de Cabrera i conservar la senyalització dels accessos, camins i Santuari de Cabrera.
  • Les obligacions de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas són satisfer, amb caràcter anual, la quantitat de 4.000 euros, en concepte de costos de manteniment del camí, a l'Ajuntament de l'Esquirol i mantenir la titularitat municipal del camí sobre el qual es du a terme l’actuació.