Compte enrere pel nou pati de l'Escola "El Cabrerès"

L'Ajuntament està treballant en un projecte de remodelació i reorganització de la zona educativa, d'esport i de lleure de l'Esquirol que abasta la trama urbana des de l'escola bressol fins al pavelló municipal i La Pollancreda. Al mes de juny, l'arquitecte Marc Rifà, encarregat del projecte, en farà una exposició pública per a tots els veïns. És un projecte pensat en la millora de l'accessibilitat i mobilitat a tots els espais, l'eliminació de barreres visuals i arquitectòniques, l'optimització de les instal·lacions dels edificis ja existents i la reforma o eliminació d'aquells edificis i/o espais obsolets. El projecte s'executarà per fases segons disponibilitat pressupostaria i no finalitza en aquest entorn sinó que es planifica i es percep amb la perspectiva última d'unir aquesta zona amb el centre del poble.
Les intervencions se centren en el pati de l'escola, el camp de futbol, l'escola, la pista exterior i els carrers del Puig i Osona. La transformació de l'entorn ja és visible amb les últimes obres a la Pollancreda i amb l'inici previst de les obres d'urbanització del Carrer Jaume Pons durant el mes de maig.
Al mateix temps que l'equip de govern iniciava el debat sobre els espais a reordenar, l'AMPA de l'Escola El Cabrerès posava en funcionament diverses comissions de treball formades per membres de la junta i per mares i pares que volien participar en la millora de diversos aspectes relacionats amb la vida al voltant de l'escola. Una de les comissions que es va formar va ser la del pati amb l'objectiu d'enriquir les possibilitats de joc que oferia el pati de davant de l'escola. Fruit de la inquietud mútua entorn la remodelació d'aquesta zona i més concretament en el pati, el consistori, l'AMPA i l'Escola es van posar a treballar conjuntament. Arran de diferents reunions entre aquestes tres entitats, la visita dels tècnics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l'assessorament d'una parella de mestres jubilats que fa molts anys que acompanyen projectes de transformació de patis d'escoles en espais educatius, i els suggeriments recollits en aquestes últimes setmanes de tota la comunitat educativa: alumnes, pares, mares i mestres; s'ha gestat el nou dibuix del pati de l'Escola "El Cabrerès" que es preveu plasmar en unes obres que es portaran a terme durant les vacances escolars de l'estiu, i que permetran als alumnes gaudir del nou pati el curs escolar vinent 2017-2018. Un pati, doncs, pensat i dissenyat perquè afavoreixi el joc i l'activitat lúdica amb varietat de superfícies, varietat de zones, presència del verd i elements versàtils estimuladors i aglutinadors de joc.