CASTELL DE CABRERA Informe d’intervenció arqueològica programada

L'actuació duta a terme durant el 2019 en el marc del projecte arqueològic quadriennal "L'Esquerda: Punts estratègics sobre el Ter des de la prehistòria fins a l'edat mitjana" tenia per objectiu la comprovació en l'àmbit estructural de les restes del castell de Cabrera i la identificació dels seus elements més singulars.

L'actuació realitzada ha permès delimitar un tram de mur amb una orientació aproximada est-oest amb un angle de punt rodó que actualment quedava cobert per la vegetació. Aquesta paret té un gruix d'entre 1 m i 1,3 m, fet de pedra local amb dues fulles i farciment intern. Per altra banda, s'ha documentat les restes d'una torre circular del qual se'n conserva aproximadament més de la meitat de la planta i que ha estat mig restaurada per aficionats. Aquesta estructura presenta un gruix d'1,3 m de pedra lligada amb morter de calç. També s'ha realitzat un sondeig, que no ha aportat informació rellevat, pel fet que es trobava en una zona fortament alterada per actuacions recents. Per altra banda, entre la zona del castell i de l'actual santuari, s'ha localitzat la cisterna coberta amb volta i revestida de morter hidràulic. Entremig de les restes del castell i de la cisterna s'han localitzat diversos forats de pal. El sondeig realitzat a la zona del mur del castell ha aportat restes ceràmiques que podrien correspondre al període tardo-antic o alt-medieval.

Informe adjunt

Adjunt noticia: PDF icon Download informe_cabrera.pdf (4.09 MB)