CANTONIGRÒS OBRE LA FARMACIOLA EL MES D'ABRIL

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, vist l'expedient de sol·licitud d'autorització formulada per l'Ajuntament de l'Esquirol, resol autoritzar la instal·lació d'una farmaciola a Cantonigròs, al local municipal l'Esplai situat al carrer Major, número 49.

L'Ajuntament de l'Esquirol per tal d'afavorir l'arrelament de la població, evitar els desplaçaments, i vetllar per la millora dels serveis bàsics per a tots els veïns i veïnes del municipi sobretot per a la població també més envellida, a través de les regidories de Salut i Benestar Social, i l'alcaldia han estat gestionant l'obertura d'aquest nou servei que serà una realitat durant aquesta primavera.

Cantonigròs és un poble del municipi de l'Esquirol, amb una població censada de 387 persones que s'incrementa considerablement a la temporada d'estiu i hivern per la concentració d'habitatges de segona residència que hi ha hagut històricament al poble. En tot el poble no hi ha el servei d'oficina de farmàcia o farmaciola, i queda allunyat dels punts d'accés a aquest servei de la zona. Concretament, les més properes són la farmaciola de Rupit situada a 9 kilòmetres, i la farmàcia del poble de l'Esquirol, situada a 6,8 kilòmetres, al carrer Major.

Per tant, Cantonigròs se situa a una distància no inferior a 2.000 metres de l'oficina de farmàcia o farmaciola més properes, essent un dels supòsits previstos a l'article 3 a) del Decret 253/1993 que empara la sol·licitud d'obertura de la farmaciola. Des del punt de vista geogràfic, Cantonigròs se situa dins la comarca natural del Collsacabra a uns 1000 m d'altitud, amb un clima tipus mediterrani humit, quasi centreeuropeu amb registres pluviomètrics més elevats i propici a caure nevades que en més d'una ocasió han deixat el poble aïllat o amb grans dificultats per accedir-hi. Pel que fa a la població, Cantonigròs presenta una població més envellida que la mitjana catalana, i més del 18,3% dels habitants tenen més de setanta anys. Les característiques de la població, i la distància allunyada a les farmàcies assenyalades, impedeix que a vegades per falta de vehicle o transport públic, per edat avançada, situació del pacient, etc., els veïns i residents puguin accedir al servei de farmàcia per comprar medicaments.

Les farmacèutiques interessades, amb oficina de farmàcia oberta a la mateixa àrea bàsica de salut on s'ubica la farmaciola (ABS Roda de Ter), varen presentar sol·licitud per ser-ne titulars i s'atorga la titularitat de la farmaciola de Cantonigròs a la senyora Núria Munts Constansó, titular de l'oficina de farmàcia del municipi de Les Masies de Roda. L'horari d'obertura de la farmaciola als veïns i veïnes serà d'aproximadament 20 hores setmanals fraccionades entre el matí i la tarda.

Ubicació de la nova Farmaciola

La nova Farmaciola se situarà a la planta baixa de l'edifici municipal "l'Esplai", en un espai actualment destinat a sala d'espera del consultori municipal, el qual s'haurà de reformar per tal de compartimentar-lo i habilitar accessos independents a la farmaciola i a la sala d'espera. Entre ambdues estances es formalitzarà un tancament parcialment vidriat que permetrà il·luminació a la sala d'espera. En la nova situació, a la farmaciola s'accedirà des de la via pública per la porta d'accés principal de l'edifici que obra a un vestíbul / sala d'espera que estarà també al servei de l'oficina de farmàcia, i des d'on s'accedirà al local pròpiament d'oficina al servei del farmacèutic.

Es reformaran les instal·lacions necessàries perquè el local disposi de les instal·lacions d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions. El local es troba en un bon estat de conservació. Així mateix, cal tenir en compte, que les obres de reforma necessàries deixaran el local en òptimes condicions per al seu ús i es preveu que aquestes es puguin dur a terme durant els dos mesos vinents per tenir oberta la Farmaciola durant el mes d'abril.