Campanya vespa velutina 2019

Presència de nius primaris

Ja s’han començat a detectar i retirar diversos nius primaris a diferents llocs de Catalunya. Per tant, cal estar atents a la seva aparició, especialment en municipis on l’any passat ja se’n va detectar la seva presència.

Es demana la col·laboració ciutadana, ja que la detecció dels nius en aquesta fase té importants avantatges:

  • La seva eliminació és molt menys costosa i comporta menys riscos.
  • S’evita que hi hagi molts més individus amb posterioritat, i que aquests s’alimentin d’altres insectes.

Com actuar en cas de veure un niu o una vespa asiàtica

Procurar mantenir-se a una distància mínima de 5 metres, i avisar a l’Ajuntament. Tot i no ser una espècie perillosa per la salut i benestar humà, si que és una amenaça per la biodiversitat.

Un cop donat l’avís, a partir de criteris tècnics es determinarà la necessitat o no de fer-hi alguna actuació.

Important: Trampes de captura

En cas de col·locar trampes de captura és molt important reduir l’orifici d’entrada inferior de les mateixes a 1 cm com a màxim, i realitzar obertures de sortida de màxim 6mm a la part superior. D’aquesta manera s’evitarà la captura accidental d’altres espècies.

En cas de detectar un niu primari trucar a les oficines de l'ajuntament de L'Esquirol: 93 856 80 00