APROVADA PER PLE L'INICI DE LA LICITACIÓ PER A LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA EL CABRERÈS PER ACOLLIR L'INSTITUT ESCOLA

Els acords de Ple per a l'inici de la licitació per a les obres de reforma i ampliació de l'Escola El Cabrerès es van aprovar en sessió ordinària del Ple el passat 20 de març amb 8 vots a favor d'AUD-ERC i 2 vots en contra de Junts X Cabrerès. Els tres acords de ple estaven vinculats a la nova oferta escolar de l'Escola El Cabrerès (Institut Escola) resolta el 14 de febrer pel Departament d'Educació on s'aprova la nova zona educativa del municipi de l'Esquirol, per l'Educació Secundària Obligatòria a efectes de preinscripció i matrícula formada pels municipis de l'Esquirol, Rupit i Pruit i Tavertet a partir del curs 2023-2024.

Els acords aprovats eren els següents:

  • Aprovació de l'expedient de contractació i convocatòria de licitació del contracte mixt de redacció de projecte, direcció d'obres i execució d'obres de reforma i ampliació per a la implementació de l'institut escola El Cabrerès – Fase 1
  • Aprovació de la modificació del vigent pressupost municipal en la modalitat de crèdit extraordinari.
  • Aprovació de formulació de sol·licituds per a la subscripció de diverses operacions de crèdit.

La primera i més important fase de les obres de reforma i ampliació de l'escola que permet complir amb els requisits mínims d'espais que el Departament d'Educació exigeix el centre per iniciar-se com a Institut Escola, té un pressupost base de licitació d'1.522.528,64 €. Aquest cost l'ha d'afrontar el consistori amb recursos propis i aliens, i és per això que l'Ajuntament ha aprovat en aquest Ple de març sol·licitar diferents operacions de crèdits, entre d’altres, 200.000 € a la Diputació de Barcelona a un 0% de tipus d’interés. En el Ple també s'ha modificat el pressupost municipal vigent perquè la redacció del projecte i les obres es puguin iniciar durant aquest any 2023.

La segona fase que es preveu començar el 2025 per un cost estimat d'1.201.000 € (+IVA) que el Departament d'Educació s'ha comprès a assumir permetrà la consolidació al centre de tots els altres espais necessaris per l'Institut Escola; i finalment la tercera fase, de construcció opcional, es farà d'acord amb els criteris de sostenibilitat i eficiència energètica de les edificacions que es regeixin en aquell moment i que ha d’assumir en la seva totalitat el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquests últims deu anys l'Ajuntament ha anat liquidant el gruix de crèdits subscrits per les obres del Pavelló municipal inaugurat l'any 2011, i per tant ara pot elevar de nou l'endeutament. Malgrat l'endeutament assumit per les obres del Pavelló Municipal, el consistori ha continuat promovent inversions públiques importants com el clavegueram i depuradora del barri del Padró, dues fases del clavegueram i la depuradora de Cantoni, el nou camp de futbol municipal, la variant de l'Esquirol, l'edifici Sescorts i la plaça a Sant Martí Sescorts, Local d'Entitats a l'Esquirol, aparcament municipal a Cantoni, pati de l'Escola, asfaltat de carrers a Cantoni i entre d'altres el canvi d'enllumenat públic a Leds; i és per això que aquest pot continuar afrontant inversions a curt i mitjà termini.

L'inici de les obres d'ampliació i reforma del centre actual es preveuen per a finals d'aquest any 2023 i és per aquest motiu que els primers alumnes de secundària per l'any 23-24 utilitzaran l'actual edifici i no serà fins al curs 24-25 que es podrà fer ús del nou edifici.

Les obres d'ampliació i reforma, tal com s'ha anat informant en diferents sessions públiques promogudes per tota la comunitat educativa, afecten les dues pistes de tenis del Club Tenis l'Esquirol i és per aquest motiu que el consistori preveu construir unes noves instal·lacions pel club en una ubicació en estudi i propera la zona escolar, de lleure i esportiva actuals. S'espera que les activitats del club estiguin aturades el mínim temps possible i amb el club es treballarà perquè mentrestant hi hagi espais alternatius per dur a terme les activitats de pràctica del tenis i pàdel.

L'any 2024, quaranta anys després de la inauguració del centre actual, l'Escola El Cabrerès espera comptar amb un nou edifici i cal, però que l'edifici actual es reformi per tal que es compleixin tots els criteris del Departament pel nombre d'espais necessaris per a garantir la millor escolarització de tots els alumnes del centre.

El Departament d'Educació i l’Ajuntament s'ha compromès a col·laborar a fer que la transformació de l'Escola El Cabrerès es faci de manera participativa i compartida entre tots els membres de la comunitat educativa (Ajuntament, famílies, mestres i alumnes), és per això que durant la redacció del projecte s'emplaçarà a tota la comunitat a participar-hi.

El 19 de novembre passat es va endegar el definitiu procés participatiu amb la comunitat educativa " L'Institut Escola que volem" on s'havien de resoldre entre altres qüestions del projecte educatiu, punts lligats al nou edifici com: la flexibilitat espaial del nou centre, ha de ser una escola oberta on els espais s'han de compartir amb la resta del municipi?, com ha de ser el nou pati... un procés participatiu amb unes conclusions que també s'han inclòs en els plecs tècnics de la licitació del projecte i obra perquè siguin inclosos i valorats.


Com ja és sabut, tota la comunitat educativa implicada, des de l'AFA, la direcció de l'Escola i l'Ajuntament veu molt necessària la integració de l'educació infantil, primària i secundària en un mateix centre pels següents motius:

  • La necessitat d'oferir continuïtat als projectes d'innovació iniciats a l'escola i coherència educativa entre les diferents etapes l'educació infantil, primària i l'Educació Secundària Obligatòria amb l'objectiu d'assolir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i prevenir l'abandonament escolar.
  • Poder posar el focus del seguiment de l'alumnat en el seu procés evolutiu, dels 3 als 16 anys. Essent el pas de primària a secundària una transició i no un canvi brusc, proporcionant un acompanyament més coneixedor i proper a l'alumnat.
  • Millorar els horaris saludables de l'alumnat: amb el nou Institut Escola hi hauria una millora considerable d'aquests horaris. Acollirà alumnes dels municipis de L'Esquirol, Rupit i Pruit i Tavertet (i els seus nuclis urbans disseminats) i s'evitaran els desplaçaments llargs que fan actualment podent començar la seva jornada en un horari més adequat. Així mateix, podran dinar a casa o fer ús del servei de menjador (amb beques i ajuts per a les famílies més vulnerables). Paral·lelament, sense l'ús de transport diari, contribuïm a l'estalvi, a la reducció de residus i a l'ecologia.
  • Millora de les oportunitats d'aprenentatge per a tothom fruit de la interacció entre els diferents col·lectius tant: entre l'alumnat transgeneracionalment (infants i adolescents), entre els diferents docents, amb una visió educativa global i amb l'entorn, amb el qual fomentem la vinculació i l'arrelament dels adolescents al municipi.

Ara, el projecte ja està en marxa; l'escola ja té a punt un nou equip directiu que hi treballa, l'Ajuntament ha ratificat dues vegades el projecte per ple i aprovada la licitació de les obres, i des de l'AFA s'ha fet pedagogia creant taules rodones i debats. Fins i tot diverses entitats del poble també estan treballant per ampliar l'oferta d'extraescolars per a joves, traspassant pròpiament la dimensió educativa del propòsit.