Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de l'Esquirol, per a la redacció del "PE del catàleg de masies i cases rurals"

En el ple del  passat 1 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment la modificació puntual del "Pla Urbanístic Municipal de l'Esquirol (POUM)". Per a la redacció del "Pla Especial del catàleg de  Masies i cases Rurals" i se sotmet a informació pública. 

Podeu descarregar-vos en format PDF el document de la modificació puntual del POUM clicant l'arxiu d'aquí sota:

Adjunt noticia: PDF icon Download modif._puntual_poum_31012021_signat.pdf (456.06 KB)