Aprovació de la moció "PER UNA PLANA VIVA"

El Collsacabra vist des de Sant Martí

PEL COMPLIMENT DE LA LLEI DELS ESPAIS AGRARIS. CAP A UN PLANEJAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE. L’Ajuntament aprova per unanimitat en el Ple Ordinari del 4 de juliol, la moció presentada per la plataforma “Per una Plana Viva”.

La Plana de Vic i el Collsacabra son un important mosaic agroforestal que ha conviscut amb la trama urbana i rural, podent arribar a ser un veritable territori agràri. Unes condicions naturals privilegiades, de gran valor, i que esdevenen fonamentals per afrontar els grans reptes d’aquest segle XXI.

No obstant això, la realitat és que el paisatge es manté en un difícil equilibri, amenaçat per la creixent urbanització. Constatem que la Plana de Vic està al llindar de trencar el fràgil equilibri urbà-rural, i d’acabar amb les bases naturals que la sustenten. Les dinàmiques de creixement da cada municipi, amb les seves infraestructures, estan escampant la taca urbana, fragmentant el mosaic agroforestal típic, i augmentant la mobilitat en vehicle privat. Amb aquest creixement continu, estem acabant amb els sòl agrícola, els recursos d’aigua i la qualitat de l’aire.

Per revertir aquesta situació es creu que cal una visió de conjunt, una estratègia supramunicipal i una coordinació urbanística i estratègica conjunta. Cal donar valor als espais agrícoles, i al mosaic agroforestal, que és la matriu base de la Plana de Vic i el Collsacabra. És important per Osona, i també per la regió metropolitana de Barcelona. També cal posar límits al creixement urbà i d’infraestructures. Aprofitar el què ja hi ha construït, i aturar els creixements difusos, que estan augmentant molt la mobilitat i la contaminació, alhora que acaben amb el petit comerç. S’insta a desplegar la llei d’Espais Agraris de la Generalitat de Catalunya, que es va aprovar el 2019, i que ha de servir per protegir i posar en valor aquests espais agrícoles. Cal posar en valor la pagesia, si  es vol preservar el mosaic agroforestal. 

Adjunt noticia: PDF icon Download 2022_30_mocio_per_una_plana_viva.pdf (75.09 KB)