Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses i cooperatives

Escut Ajuntament

Ha sortit publicada al DOGC (núm. 8341 – 15.02.2021) la convocatòria de concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Persones beneficiàries

Les micro i petites empres i les cooperatives amb establiment operatiu a catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO, actiu a data 31 de gener de 2021.

Requisits

Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021
Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte al 31 de desembre de 2020

Quantia de la subvenció

L’ajut consistirà en 2000 € per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000€ per empresa.

Procediment de sol·licitud i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que es pot trobar al canal empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat) a la web del Consorci de comerç, artesenia i moda de Catalunay (http://ccam.gencat.cat) o a la web de Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/)
La identificació de la persona sol·licitant es farà mitjanaçant sistemes de signatura electrònica.

Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 12:00 del dia 22 de febrer de 2021.