Ajuts econòmics COVID-19 : Reducció del cànon de l'aigua

Volem informar-vos que, atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, el Govern de la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, i SOREA, l'empresa concessionària del servei de subministrament d'aigua potable al municipi, ha decidit aplicar una reducció del 50% del cànon de l'aigua, amb caràcter universal, per a tots els veïns i veïnes durant els mesos d'abril i maig.

Aquesta mesura també es fa efectiva al món empresarial, aplicant una reducció del 50% del cànon que paguen les empreses i la resta d'activitats econòmiques. SOREA incorporarà les bonificacions, automàticament, als rebuts de l'aigua dels mesos d'abril i de maig. D'aquesta manera, ni els veïns ni veïnes del poble, ni les empreses no hauran de fer cap gestió addicional.

Així mateix, i per als col·lectius més vulnerables que ja avui s'estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram (o aquells que hi puguin entrar a partir d'aquesta nova crisi provocada pel virus COVID-19), s'amplia la gratuïtat del cànon social la resta de trams en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram.

A fi que se'n puguin beneficiar totes les famílies que compleixin els requisits per demanar el cànon social o les bonificacions d'ampliació de trams, podeu consultar la informació en aquest enllaç: http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua

Entenem que es tracta de mesures d'ajut social i d'atenció per a les famílies en aquests moments de dificultat, i un suport a les empreses per tal d'ajudar a garantir l'activitat econòmica.

Des del primer moment de la crisi sanitària la nostra prioritat màxima ha estat assegurar els serveis bàsics d'abastament d'aigua, subministrament elèctric, sanejament, recollida de residus, telecomunicacions, etc. És per això que l'Ajuntament estem en contacte amb les empreses subministradores de serveis per qualsevol incidència que pugui sorgir durant el confinament.

Ara que aquests serveis essencials ja estan coberts, estem redactant la incorporació d'altres mesures econòmiques per tal d'anar impulsant, durant les pròximes setmanes, altres actuacions que estiguin al nostre abast per ajudar a pal·liar els efectes que aquesta crisi pugui causar a famílies i empreses, també des del punt de vista de la reactivació econòmica i social un cop s'aixequin les mesures de confinament.

Des de l'Ajuntament seguim treballant per donar-vos suport en tot allò que els veïns i veïnes pugueu necessitar.