Ajudant de brigada. Oferta de feina

L'Ajuntament de l'Esquirol, necessitat cobrir una plaça d'Ajudant de brigada, mitjançant un contracte d'obra i servei a temps parcial.

Els requisits per poder optar a la plaça són:
• Estar en situació d'atur i degudament inscrit/a a l'OTG corresponent
• Experiència en els camps de la construcció, forestal, jardineria, llauneria,...
Totes les persones interessades poden fer la sol·licitud, presentant a les oficines de l'Ajuntament,
• Una instància
• el seu currículum
• la tarja vigent, conforme està en situació d'atur.
El termini per presentar currículums finalitzarà el proper dijous 30 d'abril.
Aquest lloc de treball està finançat per la Diputació de Barcelona