Adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC)

Xarxa de serveis locals d'ocupació

A finals del mes de juny l’ajuntament de l’Esquirol es va adherir a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc)que gestiona la Diputació de Barcelona.
Aquesta adhesió s’ha formalitzant aprovant un protocol l’objectiu del qual és formalitzar la Xarxa Xaloc i la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que disposen d’un Servei Local d’Ocupació i compleixen amb els requisits de participació.
La finalitat d’aquest protocol és establir el marc general de la Xarxa Xaloc per contribuir a aconseguir una major eficàcia de les accions locals en matèria d’ocupació, prestar un servei de més qualitat, evitar duplicitats i sumar esforços mitjançant la concertació, la millora de les competències professionals, l’intercanvi d’experiències, l’optimització dels recursos, la capacitat de resposta, la flexibilitat i la transversalitat.
Aquesta Xarxa es configura com un mecanisme per aglutinar i formar enllaços estratègics entre les diferents entitats locals que treballen en l’àmbit de les polítiques locals de mercat de treball, així com per dissenyar i compartir eines que plantegin respostes de qualitat, adaptades a les particularitats i a les estratègies territorials i de les entitats locals perquè les persones i les empreses disposin d’uns serveis que els ajudin a fer front a les seves necessitats.