Ple extraordinari

Sala de Plens de l'Ajuntament de L'Esquirol, carrer Nou, 1

dilluns, 30 octubre, 2023 - 19:00

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021.
  2. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2024 I SEGÜENTS.