Ple extraordinari

Sala de Plens de l'Ajuntament de L'Esquirol, carrer Nou, 1

dilluns, 31 juliol, 2023 - 19:00

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de la formulació de proposta de festes locals per a l’any 2024.
  2. Aprovació, si s’escau, de les xifres de pobalció a 1 de gener de 2023 i de la gestió del padró municipal d’habitants realitzat per la diputació de barcelona.
  3. Aprovació, si s’escau, de conveni de col·laboració entre l'administració de la generalitat de catalunya, mitjançant el departament d’educació i l’ajuntament de l’esquirol, per a l’execució de les obres d’adequació i ampliació de la part de secundària de l’escola el cabrerès per acollir un institut escola de 1 línia en aquesta localitat.
  4. Aprovació, si s’escau, de sol·licitud de préstec através del programa de crèdit local de la diputació de barcelona, i altra documentació
  5. Requerida,, per al finançament de les prestacions incloses en el contracte mixt de redació de projecte, direcció d’obres i execució d’obres de reforma i ampliació per a la implementació de l’institut escola el cabrerès -fas
  6. Aprovació, si s’escau, de classificació d’ofertes, determinació d’oferta més avantatjosa, requeriment de documentació, per a la contractació, mitjançant contracte mixt, de la redació de projecte, direcció d’obres i execució d’obres de reforma i ampliació per a la implementació de l’institut escola el cabrerès -fase 1.