CollsacabraCreix: MÚSICA BARROCA A SANT MARTÍ

diumenge, 1 setembre, 2019 - 19:00

UN TRIO DE LUXE

L'actuació del diumenge, que tancarà els actes del 4t any de Música Barroca a Sant Martí, anirà a càrrec d'un trio de luxe:

  • Cati Reus al violí
  • Oriol Aymat al violoncel
  • Dani Espasa al clavicèmbal

 

 

DANI ESPASA -clavicèmbal-

Nascut a la Canonja, va estudiar piano als Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l'UPC de Barcelona. Ha treballat com a compositor, pianista i director musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, pianista i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l'ensemble de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS Records.

Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice Martin a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J.-P. Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts d'Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és director de l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí.
Actualment és professor d'Improvisació i de Música de cambra a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

 

ORIOL AYMAT -violoncel-

És un violoncel·lista, intèrpret, improvisador, creador i arranjador de Móra d'Ebre. Estudia amb Fernando Caminals, Enric Prats, Leonid Gorokhov (Yehudi Menuhin School, Londres) i acaba el postgrau l'any 2005 amb Young-Chang Cho a la Folkwang Universität Essen (Alemanya). Rep diverses beques i premis internacionals (Germans Claret, European Youth Cello Competition i Fundació Sofia Puche).

Com a intèrpret domina vessants estilístiques ben diferents, fet que l’ha portat a enregistrar una vintena de CD de sonoritats molt variades. Com a violoncel·lista barroc és membre del Trio G. A. P. i toca en grups d’interpretació històrica com Vespres d’Arnadí, Le tendre Amour, Nuevo Sarao, Elbipolis o l’Arte del Mondo. Amb el violoncel modern és col·laborador en algunes de les principals orquestres catalanes com Camerata 432, Liceu, OBC, Camerata XXI; estrena obres de música contemporània de compositors de renom com Ramon Humet, Albert Guinovart, Hideki Kozakura, Joan Bagès, i toca amb destacades figures de l'escena musical catalana com Albert Guinovart, Dani Espasa, Jordi Domènech, Marta Matheu i Maria Hinojosa.

 

CATI REUS -violí-

Inicia els estudis de violí amb Bernat Pomar i acaba el Grau Mig al Conservatori de Palma amb Fernando Villar i Ricardo Duato. Obté el Títol Superior amb Matrícula d’Honor i el Premi de final de carrera amb Smerald Spahiu i Agustín León Ara. Ha ampliat estudis a l’ESMuC i a la Universität Mozarteum Salzburg.

Cati Reus ha estat premiada en diversos concursos com el de Joventuts Musicals d’Espanya, Art Jove, Les Corts, Cambra de Terrassa, Cambra de Manresa, Vinaròs i Santiago de Compostela, entre d’altres.
Reus ha estat membre de la JONC i EUYO. Col·laboradora de Carles Santos en espectacles com ‘La Pantera Imperial’ i ‘Schubertnacles humits’, entre d’altres.
Membre fundador de la Camerata 432. El seu interés per la música de cambra fa que faci projectes de quartet, trio i duo de corda amb una certa regularitat. Actualment és professora del Conservatori de Música de Vic, cap de violins segons de l’Orquestra Camera Musicae de Tarragona i membre del Trio Sonart. Toca amb un violí David Bagué