Contribucions especials per les obres dels col·lectors del barri del pedró i del carrer del puig

Ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials per al finançament de les obres de contrucció dels col·lectors del barri del Pedró i del carrer del puig.

Dades de contacte
Arxius adjunts: