Aprovació provisional deles ordenances fiscals 2017

Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics municipals, així com el seu text refós.

Dades de contacte
Arxius adjunts: